In verbinding zijn met anderen is de meest hechte vorm binnen het gezin. Als er in relatie, communicatie en verbinding met elkaar het één en ander niet lekker loopt kan het zinvol zijn om eens te onderzoeken wat er niet goed gaat. Vaak zijn er patronen, (verborgen) dynamieken, gebeurtenissen of niet uitgesproken verlangens die de onderlinge verbinding in de weg staat. Paarden kunnen helpend zijn om inzichten te krijgen in die patronen en dynamieken waar het gezin niet bewust van is.

Paarden zijn kuddedieren en hebben net als in gezinnen ieder een eigen rol. Ze handelen niet als individuen, maar als onderdeel van het geheel (de kudde). Het uitgangspunt is dat de kudde veilig moet blijven om te overleven in een wereld waarin het eten is of gegeten worden. Paarden zijn daardoor afgestemd op elkaar, zijn hypergevoelig en gericht op de omgeving om bij gevaar elkaar te waarschuwen. Als er binnen de kudde een paard voor onrust zorgt of zich niet houdt aan de “regels”, zullen ze elkaar daarin “opvoeden”. Paarden houden van voorspelbaarheid en duidelijkheid. Als er binnen een gezin sprake is van onduidelijkheid of onrust, zal een paard daarop reageren. Onduidelijkheid in de vorm van iets uitspreken, maar dit niet in gedrag laten zien is een vorm van incongruent zijn. Niet veilig dus, voor het paard. Als er veel onderliggende boosheid speelt, zal het paard reageren op de onderliggende spanning. Wat we niet met woorden of vragen helder kunnen krijgen, zal een paard non-verbaal zichtbaar maken wat er speelt.

Tijdens de coaching kijken we als eerste naar de balans tussen geven en nemen, de posities en ordening binnen het gezin. Daarin wordt vaak al veel duidelijk. Soms is het zo dat een kind op een plek in het gezin staat die niet bij hem hoort. Bijvoorbeeld; tussen de ouders of op de plek van een ouder. Als er veel spanning is binnen het gezin of één van de ouders niet beschikbaar is dan willen kinderen dit onbewust oplossen vanuit liefde voor hun ouders. Zij dragen dan een last die niet van hun is of nemen een plek in die niet passend is.

Gezinstraject

Hoe ziet een gezinstraject eruit? We starten altijd met een uitgebreide intake met alleen de ouders. Aan de hand van een genogram maken we inzichtelijk hoe beide systemen eruit zien en welke patronen en dynamieken zichtbaar worden.

Dan volgt er een sessie waarin de kinderen (vanaf 8 jaar) meekomen en we kennis gaan maken met de paarden. Hierin worden zaken zichtbaar zoals binding, ordening, balans en communicatie.

Een gezamenlijke sessie met opdrachten met de paarden.  Daarin worden de gezinsleden gecoacht vanuit ieder zijn talent, kwaliteit en leiderschap. Er is aandacht voor de manier van verbaal en non-verbaal communiceren.

De vierde sessie bestaat uit een evaluatie samen met de ouders. Wat is er zichtbaar geworden en hoe gaan ouders de inzichten toepassen binnen het gezin.