Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd, hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld, verslaving of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, pesterijen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. Ook de tijd in de baarmoeder en- of de geboorte kan als zeer traumatisch ervaren zijn, waarbij je hersengeheugen dit niet `weet`, maar je celgeheugen daarentegen wel! De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast? In het begin van de therapie zal uw EMDR-therapeut uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

Hoe ga ik te werk met EMDR?
Ik zal je vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, echter nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Middels handbewegingen voor je ogen, een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend worden aangeboden, aanrakingen wisselend op de handen, knieën, voeten en schouders, alle bewegingen en geluiden afwisselend van links naar rechts . Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal je dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke set bewegingen gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De aangeboden sets bewegingen en- of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Waarmee kan ik je helpen als EMDR therapeut?
Wat is trauma nou precies? Daar heb ik geen pasklaar antwoord op, omdat dit voor iedereen anders is. De beleving van een gebeurtenis wordt door iedereen op een andere manier verwerkt en is vaak ook een onbewust proces, waardoor we zelf geen verklaring kunnen vinden voor bepaald gedrag, uitingen of handelingen. EMDR is o.a. in te zetten bij:

 • ADHD/ ADD
 • Autisme (met uitzondering van kernautisme)
 • (Chronische) pijn, lichamelijke klachten
 • Verslaving
 • Voedselproblematiek (o.a. anorexia en boulimia)
 • Allergieën
 • Geen Bodem Syndroom
 • PTSS
 • Burn-out/ stress
 • Angsten
 • Hoogtevrees
 • Autorijden
 • Aanhoudend controlerend gedrag
 • Terugval in eerdere gedragspatronen (bij kinderen bijv. ook duimzuigen)
 • Boze buien en onbeheersbare woede uitbarstingen
 • Schrikachtige reacties
 • Moeilijkheden met de concentratie op school of op het werk
 • Dyslexie en dyscalculie
 • Vergeetachtigheid
 • Extreme behoefte zich vast te klampen

Ervaar je problemen rondom of een van bovenstaande onderwerpen of wellicht andere? Schroom niet en neem contact met me op, zodat we samen kunnen kijken naar de juiste behandeling van jouw klachten!