Kindertherapie & gezinscoaching

Een kind fladdert als een vlinder van bloem naar bloem en van tak naar tak om ervaring op te doen en om zich te ontwikkelen. Net als een boom groeien zijn wortels om een stevige basis voor de rest van zijn leven te krijgen. Hij mag groeien in de richting die hij wil en hoe hoog hij wil.

Barbara Bisschop

Het is mooi als een kind vrij kan zijn om zich te ontwikkelen, te spelen, dingen te ontdekken en te groeien. Helaas gaat dat niet altijd zo en kan het zijn dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. Ba-zes ondersteunt uw kind en u, en samen kijken we hoe hij of zij geholpen kan worden.

Ba-zes is een praktijk voor kindercoaching en kindertherapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Daarnaast bied ik ondersteuning aan gezinnen, ouder(s), scholen en andere opvoeders bij problemen, vragen over gedrag en opvoeding of zaken die van invloed kunnen zijn in de relatie met uw kind.

Schilderij logo Ba-zes

In persoonlijke begeleiding vind ik het belangrijk om te kijken naar het hele ‘systeem’ (zoals achtergrond en omgeving) omdat problemen vaak niet op zichzelf staan. In de ondersteuning van u, uw kind of uw gezin kan de inzet van paarden een krachtig middel zijn om gedrag te spiegelen of patronen zichtbaar te maken.

Ba-zes biedt ook trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid, individueel of in groepsverband.

Ik ga uit van zowel de kwaliteiten van uw kind als die van u. De ondersteuning is kortdurend, laagdrempelig, praktisch en oplossingsgericht, in een veilige omgeving. Wederzijds vertrouwen en respect staan bij Ba-zes voorop.

Door samenwerking met Kinderpraktijk de Leeuwerik in Hoogeveen is het mogelijk om geïntegreerde zorg aan te bieden door de inzet van een kinderfysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of diëtiste.

De basis van Ba-zes
Een kind fladdert als een vlinder van bloem naar bloem en van tak naar tak om ervaring op te doen en om zich te ontwikkelen. Net als een boom groeien zijn wortels om een stevige basis voor de rest van zijn leven te krijgen. Hij mag groeien in de richting die hij wil en hoe hoog hij wil.

De naam ‘Ba-zes’ is een combinatie van de woorden ‘basis’ en ‘zes’. Ik hanteer de volgende zes uitgangspunten:

  • Ieder kind heeft zijn eigen unieke kwaliteiten.
  • Wederzijds respect en vertrouwen.
  • Het kind optimaal laten ontwikkelen vanuit zijn eigen basis, kracht en essentie.
  • Oplossingsgericht.
  • Aansluiten bij de beleving van het kind.
  • Het kind weet de weg en kan deze ook aangeven, bewust of onbewust.

Bij elkaar vormen ze de basis van hoe ik uw kind benader en de begeleiding bij Ba-zes invul.

Neem contact op

Laagdrempelig, Je kan snel terecht, 'je mag zijn zoals je bent', vertrouwelijk, je kan alles zeggen wat je op je hart hebt, zonder oordeel, open houding, warme uitstraling met empathie waarbij je je snel op je gemak
voelt, goede terugkoppeling met respect voor kind en gezin met adviezen die bruikbaar zijn. Lees meer >>

Fam. Kuik